PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - Medycyna rodzinna 

+48 744-94-25

Medycyna rodzinna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Wszystkim pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki i położnej POZ bez opłat dwa razy w roku.

Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ ) obejmują:

badania i porady lekarskie,

diagnostykę i leczenie,

kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe oraz do opieki długoterminowej,

opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,

orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

obowiązkowe szczepienia ochronne,

opiekę nad niepełnosprawnymi,

edukacje zdrowotną i profilaktykę chorób,

świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne pielęgniarki POZ,

świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne położnej POZ

diagnostyka

NZOZ "DZIESIĄTA" realizuje opiekę lekarską, pielęgniarską i położnej w ramach umowy z NFZ:

- leczenie i diagnostyka chorób dzieci, młodzieży i dorosłych,

-opiekę nad dzieckiem od urodzenia/ wizyty patronażowe, bilanse, szczepienia ochronne,

- profilaktyka i zapobieganie schorzeniom od noworodka do starości/ profilaktyka otyłości, chorób układu krążenia, program antynikotynowy i innych uzależnień

-wystawianie wniosków  na komisje lekarskie celem orzekania gup inwalidzkich w ZUS , KRUS, MOPR dla osób przewlekle chorych

-wystawianie wniosków na leczenie sanatoryjne , turnusy rehabilitacyjne

- badanie kierowców do prawa jazdy (nie objęte ubezpieczeniem),

- badanie lekarza sądowego na podstawie umowy z Sądem Okręgowym w Lublinie.

Lekarz NZOZ "DZIESIĄTA" może wystawić skierowanie do  Poradni  Specjalistycznej.

Nie obowiązuje rejonizacja.

Skierowanie powinno być zrealizowane w okresie 30 dni od daty wystawienia i zachowuje ważność przez cały czas leczenia określonego schorzenia.

Jak zostać Pacjentem NZOZ "DZIESIĄTA" 

Aby zostać naszym pacjentem musisz najpierw wypełnić formularz deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej znajdujący się w dziale dokumenty

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyborem nowej przychodni bądź zmianą dotychczasowej do odwiedzenia naszej placówki i złożenia deklaracji.

Przy składaniu deklaracji należy również okazać dowód potwierdzający opłacanie składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki i położnej POZ bez opłat dwa razy w roku.