PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - Badania kierowców 

+48 744-94-25

Badania kierowców

Badania lekarskie dla kierowców wykonuje 

lek.med. Jadwiga Czarnota

w godzinach przyjęć

Przepisy dotyczące przeprowadzania badań kierowców

20 lipca 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające warunki przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców. Rozporządzenie to wprowadza stałą stawkę opłaty za przeprowadzanie w wysokości 200 zł.

Dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E opłata za badania lekarskie wynosiła maksymalnie 200 zł, zaś dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, - maksymalnie 250 zł.

Rozporządzenie określa również jednostki uprawnione do ich przeprowadzenia, podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy oraz określa nowe wzory stosowanych dokumentów Nowe rozporządzenie wprowadza ankietę dotyczącą stanu zdrowia osoby podlegającej badaniu lekarskiemu, która będzie musiała być wypełniona zanim lekarz przeprowadzi badanie. Uwzględniono także nowe kategorie prawa jazdy, między innymi kategorie AM i A2, wprowadzone przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/126/WE z 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy (Dz. U. UE L 403 z 30.12.2006 r., str. 18 z późn. zm.).

Badaniom lekarskim podlegają między innymi osoby, które ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem, osoby przedłużające ważność prawa jazdy określonej kategorii, osoby, które ubiegają się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem czy kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem w przypadku kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

Również 20 lipca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące badań psychologicznych kierowców.
Źródło: http://www.zdrowie.abc.com.pl