PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - SIEĆ SZPITALI 

+48 744-94-25

SIEĆ SZPITALI

Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?
świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego
świadczenia wysokospecjalistyczne
świadczenia z zakresu programów lekowych
świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych
świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej
świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).

Wykaz sieci pobierz