PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - KALENDARZ SZCZEPIEŃ 

+48 744-94-25

KALENDARZ SZCZEPIEŃ

 Szczepienia bezpłatne (tzw. obowiązkowe) realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowych opłat szczepienia odpłatne (tzw. zalecane) - wskazane w celu rozszerzenia zakresu ochrony dziecka lub zmniejszenia liczby zastrzyków, ale nierefundowane z budżetu państwa. Rodzice muszą zakupić szczepionkę we własnym zakresie w punkcie szczepień lub w aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

Zarówno szczepienia bezpłatne (obowiązkowe), jak i odpłatne (zalecane) są bezpieczne i skutecznie chronią przed zachorowaniem. O ich umieszczeniu w jednej z tych dwóch grup decydują takie czynniki, jak częstość występowania choroby, jej ciężkość, konsekwencje zachorowania oraz powikłania, a także - co bardzo ważne - koszt programu powszechnego szczepienia dzieci i możliwości budżetu państwa (względy ekonomiczne). Niektóre szczepienia odpłatne w Polsce, w innych krajach (zarówno należących do Unii Europejskiej, jak i na innych kontynentach) są finansowane przez państwo lub ubezpieczycieli zdrowotnych.

W miarę możliwości finansowych systemu ochrony zdrowia, do obowiązującego w Polsce programu szczepień są wprowadzane zmiany polegające na stopniowym przesuwaniu szczepień z grupy odpłatnych do nieodpłatnych.

W roku 2017 dodano do listy szczepień obowiązkowych (nieodpłatnych) szczepienie przeciwko pneumokokom (Streptococcus pneumoniae) dla wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 roku (szczepionka PCV).

Tabela. Obowiązujący program szczepień ochronnych na 2017 r. dla dzieci i młodzieży według wieku (na podstawie Załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r.)
Wiek
Gruźlica
(TBC)
WZW
typu B
(WZW-B)
Błonica, tężec,
krztusiec
(DTP)
Pałeczka
hemofilna
typu b
(Hib)
Pneumokoki
(PCV)
Polio
(IPV)
Odra, świnka,
różyczka
(MMR)
Ospa
wietrzna
(Var)
1. rż. 1. doba życia WZW-B
pierwsze 3 doby życia TBCa
2. mż. WZW-B DTP   Hib PCV
3.–4. mż. DTP Hib PCV IPV
5.–6. mż. DTP Hib (PCV)b IPV
7. mż. WZW-B
a po urodzeniu lub w innym dogodnym terminie przed wypisaniem noworodka do domu 
b dotyczy dzieci z grup ryzyka

 Szczepienia zalecane w 1. roku życia

W 1. roku życia dziecka można rozpocząć następujące szczepienia:

Szczegółowe informacje na temat przebiegu szczepień oraz liczby dawek znajdują się w poszczególnych artykułach (p. niżej).

Tabela. Obowiązujący program szczepień ochronnych na 2017 r. dla dzieci i młodzieży według wieku (na podstawie Załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r.)
Wiek Gruźlica
(TBC)
WZW
typu B
(WZW-B)
Błonica, tężec,
krztusiec
(DTP)
Pałeczka
hemofilna
typu b
(Hib)
Pneumokoki
(PCV)
Polio
(IPV)
Odra, świnka,
różyczka
(MMR)
Ospa
wietrzna
(Var)
2. rż. 13.–14. mż. PCV MMR Vara
16.–18. mż. DTP Hib IPV Vara
a dotyczy dzieci do ukończenia 3. rż. uczęszczających do żłobka lub innej instytucji opiekuńczej (np. kluby i klubiki małego dziecka itp.); nie dotyczy przedszkoli

 Szczepienia zalecane w 2. roku życia

W 2. roku życia dziecka można rozpocząć następujące szczepienia:

Szczegółowe informacje na temat przebiegu szczepień oraz liczby dawek znajdują się w poszczególnych artykułach (p. niżej).

Tabela. Obowiązujący program szczepień ochronnych na 2017 r. dla dzieci i młodzieży według wieku (na podstawie Załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r.)
Wiek Gruźlica
(TBC)
WZW
typu B
(WZW-B)
Błonica, tężec,
krztusiec
(DTP)
Pałeczka
hemofilna
typu b
(Hib)
Pneumokoki
(PCV)
Polio
(IPV)
Odra, świnka,
różyczka
(MMR)
Ospa
wietrzna
(Var)
6. rż. DTPa IPV
10. rż. MMR
14. rż. dTpa
19. rż. Td

 Szczepienia zalecane w okresie szkolnym 

W okresie szkolnym można rozpocząć następujące szczepienia:

 Przestrzegaj zalecanych w programie szczepień terminów wizyt u lekarza. Jeśli Twoje dziecko opuściło jakąś dawkę szczepienia, nie musisz zaczynać całego cyklu od początku. Skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem, a on doradzi, jak nadrobić zaległości, aby jak najszybciej uzyskać optymalną ochronę.