PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

+48 744-94-25

STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
PORADNIA STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO

W ramach kontraktu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oferujemy leczenie stomatologiczne z zakresu:

 • Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 • Stomatologii Wieku Rozwojowego,
 • Ortopedii Szczękowej, Wad Rozwojowych Twarzoczaszki,
 • Protetyki Stomatologicznej,
 • Zaburzeń Czynnościowych Narządów Żucia,
 • Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii,
 • Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej,
 • Diagnostyki Obrazowej

LUBLIN
KARMELICKA 7

tel.81 5287979

karmelicka

Sprawż czas oczekiwania

 

STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
PORADNIA STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO

W ramach kontraktu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oferujemy leczenie stomatologiczne z zakresu:

 • Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 • Stomatologii Wieku Rozwojowego,
 • Ortopedii Szczękowej, Wad Rozwojowych Twarzoczaszki,
 • Protetyki Stomatologicznej,
 • Zaburzeń Czynnościowych Narządów Żucia,
 • Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii,
 • Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej,
 • Diagnostyki Obrazowej

LUBLIN
LUCYNY HERC 4

tel.81-52-87-900

lucyny herc

Sprawdź czas oczekiwania

 

STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
PORADNIA STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO

W ramach kontraktu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oferujemy leczenie stomatologiczne z zakresu:

 • Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 • Stomatologii Wieku Rozwojowego,
 • Ortopedii Szczękowej, Wad Rozwojowych Twarzoczaszki,
 • Protetyki Stomatologicznej,
 • Zaburzeń Czynnościowych Narządów Żucia,
 • Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii,
 • Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej,
 • Diagnostyki Obrazowej

LUBLIN
RYCERSKA 9

tel. 81-52-87-900

rycerska

Sprawdź czas oczekiwania

 

 

STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
PORADNIA STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO

W ramach kontraktu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oferujemy leczenie stomatologiczne z zakresu:

 • Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 • Stomatologii Wieku Rozwojowego,
 • Ortopedii Szczękowej, Wad Rozwojowych Twarzoczaszki,
 • Protetyki Stomatologicznej,
 • Zaburzeń Czynnościowych Narządów Żucia,
 • Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii,
 • Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej,
 • Diagnostyki Obrazowej

LUBLIN
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 11

tel.81-52-87-900

jagiełły

Sprawż czas oczekiwania